Facebook
A A A

Academica /Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych/

,

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do bezpłatnego korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. System umożliwia dostęp do pełnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym także najnowszych wydań podręczników akademickich, skryptów, monografii, lektur na olimpiady przedmiotowe oraz artykułów i całych numerów czasopism, jak również literatury pięknej. Wśród dokumentów odnaleźć można m. in.  pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnicy mają możliwość natychmiastowego legalnego dostępu do publikacji, zarówno tych najnowszych, z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego, jak również starszych, które nie podlegają już ochronie prawa autorskiego.

Tematyka wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji dotyczących m.in. historii, zarządzania, psychologii, ekonomii, prawa, medycyny i literatury. 

Ze względu na wymogi prawnoautorskie, w przypadku publikacji chronionych prawem autorskim, z danej publikacji w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba. System umożliwia składanie rezerwacji, które gwarantują, że czytelnik może skorzystać z publikacji w wygodnym dla siebie terminie.

Z systemu może korzystać każda osoba, która jest czytelnikiem Biblioteki tzn. posiada aktywną Kartę Biblioteczną, brak przetrzymanych materiałów bibliotecznych oraz brak nieuregulowanych kar i innych blokad w systemie bibliotecznym MBP w Jaśle.

Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje, nie ma możliwości pobierania ani drukowania przeglądanych materiałów.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica dostępnym w MBP w Jaśle.