Facebook
A A A

Godziny funkcjonowania Biblioteki od 7 września 2020

środa, 02 września 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi godzin i zasad funkcjonowania poszczególnych działów i filii obowiązującymi od 7 września 2020 r. Zasady korzystania z Biblioteki są zgodne z obowiązującymi nas wytycznymi, w szczególności ministerialnymi i Biblioteki Narodowej.

- Wypożyczenia zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach bibliotecznych odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk lub konieczności użycia rękawiczek jednorazowych, oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

- Zostaje przywrócona możliwość skorzystania na miejscu ze zbiorów Czytelni Głównej. W Czytelni jednocześnie mogą przebywać 3 osoby (2 osoby przy stanowiskach czytelniczych i 1 osoba przy stanowisku komputerowym). Na zewnątrz można wypożyczyć jednorazowo do 4 woluminów i 5 czasopism (z wyjątkiem dzienników), na okres podany przez bibliotekarza. Zbiory z Czytelni Regionalnej i Dokumenty Życia Społecznego nie podlegają wypożyczaniu na zewnątrz, ale są udostępniane w Czytelni Głównej.

- Wejście do Biblioteki Głównej odbywa się od ul. Kościuszki.

- W Bibliotece Głównej oraz w filiach bibliotecznych może jednocześnie przebywać ograniczona liczba czytelników: Wypożyczalnia dla Dorosłych – 8 osób, Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 4 osoby, Czytelnia Główna – 3 osoby, hol biblioteki – 4 osoby, filie – 4 osoby.

- Wszystkich odwiedzających bibliotekę obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – nakładanie maseczek oraz dezynfekcja rąk lub nakładanie rękawiczek ochronnych (Biblioteka nie zapewnia maseczek oraz rękawiczek dla czytelników).

- Prosimy NIE DEZYNFEKOWAĆ książek w domu. Zwracane zbiory będą poddawane kwarantannie.

- Zwroty i wypożyczenia zbiorów odbywają się bezpośrednio we właściwych agendach – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, filie biblioteczne.

- Zwracane zbiory są poddawane 3-dniowej kwarantannie.

- Czytelnik może jednorazowo pożyczyć 8 książek i 5 zbiorów specjalnych na okres 30 dni, natomiast z Czytelni Głównej 4 książki i 5 czasopism (z wyjątkiem dzienników), na okres podany przez bibliotekarza.

- Preferowane są zamówienia dokonane poprzez konto czytelnika w systemie SOWA lub złożone telefonicznie.

- Przypominamy, że od 6 lipca 2020 zostało wznowione pobieranie opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

- Istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów przez osobę upoważnioną. W przypadku braku posiadania aktualnych upoważnień, czytelnik zgłasza telefonicznie chęć upoważnienia innej osoby do dysponowania jego kartą, podając imię i nazwisko oraz PESEL tej osoby.

- W miarę rozwoju sytuacji będziemy aktualizować zasady korzystania z Biblioteki. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl.