Facebook ikonka prawy margines

Terremoto

,
Terremoto

Jarosław Mikołajewski: Terremoto. – Warszawa 2018.

To zbiór reportaży z obszarów we Włoszech, które nawiedziły trzęsienia ziemi. Jarosław Mikołajewski – poeta, dziennikarz, humanista, znawca Włoch – wiosną 2017 roku odwiedził tereny doświadczone tymi tragicznymi zdarzeniami. Owocem podróży jest „Terremoto”. W reportażach wyczuwa się empatię autora dla ludzi, których dotknęło nieszczęście oraz to, że czuje się związany z ludźmi i miejscami, które opisuje. Jego przewodnikiem po miejscach nawiedzonych kataklizmem jest Luca Cari – strażak, koordynujący wiele akcji ratunkowych. Autor ukazuje profesjonalizm ratowników, humanizm  i etykę ich pracy. Książkę zamyka krótki dialog Jarosława Mikołajewskiego z księdzem Adamem Bonieckim, który na pytanie autora: Co powiedziałby ksiądz ludziom, którzy przeżyli trzęsienie ziemi? – odpowiedział: Nie trzeba nic mówić. Trzeba z nimi być.

Książka dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych i Filii nr 2.