Facebook
A A A

Edukacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle posiada różnorodną ofertę edukacyjną. Prowadzimy lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej na wszystkich poziomach nauczania – od żłobków i przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Proponujemy szeroką gamę tematów fachowo opracowanych merytorycznie i przedstawionych z wykorzystaniem aktywnych form nauczania oraz technologii multimedialnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w roku szkolnym 2017/2018:
 

Przedszkola i żłobki

To niezwykle ważne, by od najmłodszych lat kształtować nawyki czytelnicze. Poprzez wizyty w bibliotece, głośne czytanie, zabawy literackie, plastyczne i ruchowe dzieci zaprzyjaźniają się z książkami na całe życie.
Zapoznaj się z proponowanymi tematami zajęć w roku szkolnym 2017/2018
 


 

  

Szkoły podstawowe: klasy 1-3

Książka jest wspaniałym przyjacielem i przewodnikiem dziecka. Podczas ciekawie prowadzonych lekcji bibliotecznych, zawierających elementy głośnego czytania, a także zabaw artystycznych i animacyjnych, uczniowie klas nauczania początkowego zapoznają się z książkami i płynącą z nich wiedzą.
Zapoznaj się z proponowanymi tematami zajęć w roku szkolnym 2017/2018
 


 

Szkoły podstawowe: klasy 4-7

Warto być świadomym czytelnikiem i użytkownikiem Internetu. Aktywnie prowadzone lekcje biblioteczne dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej utrwalają w młodych ludziach nawyki czytelnicze oraz wprowadzają w świat katalogów komputerowych i bezpiecznego Internetu.
Zapoznaj się z proponowanymi tematami zajęć w roku szkolnym 2017/2018
 


 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Lekcje biblioteczne dla młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych odbywają się w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki aktywnym formom pracy z wykorzystaniem multimediów, uczestnicząca w nich młodzież zdobywa wiedzę z zakresu wyszukiwania informacji i sporządzania bibliografii, poznaje ciekawe nurty współczesnej literatury i kina, pogłębia wiedzę o regionie.
Zapoznaj się z proponowanymi tematami zajęć w roku szkolnym 2017/2018