Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: Liryczne Jasło zaprasza młodych twórców

wtorek, 30 stycznia 2024
Konkursy: Liryczne Jasło zaprasza młodych twórców

Już po raz dwudziesty dziewiąty Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło.

W Konkursie mogą wziąć udział młodzi autorzy wierszy i opowiadań – uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Czekamy na wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce do 30 stycznia 2024 r. Nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach. Laureatów wyłoni profesjonalne jury złożone z polonistów i literatów, a ich utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez Bibliotekę, który stanowi jedną z nagród dla zwycięzców.

Do nadsyłanych prac należy dołączyć Kartę uczestnika i Oświadczenie, zawierające zgodę na wykorzystanie wizerunku i wydruk utworu. Uczestnicy pełnoletni lub opiekunowie uczestników niepełnoletnich zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i  Klauzulą informacyjną. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony Biblioteki.

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

 

 

Szczegółowe informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Tel. 13 446 26 02, wew. 35

 

Koordynator XXIX OKLTDiM Liryczne Jasło
Magdalena Chart
Tel. 13 446 26 02, wew. 37

Wszystkie maile dotyczące Konkursu lub zawierające wersje elektroniczne prac prosimy nadsyłać na e-mail: lirycznejaslo@gmail.com