Facebook ikonka prawy margines

Projekty: Rzeczy Specjalne – konkurs czytelniczy dla młodzieży

czwartek, 01 - czwartek, 15 września 2022
Projekty: Rzeczy Specjalne – konkurs czytelniczy dla młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu „Biblioteka zawsze po drodze” zaprasza czytelników w wieku 11-14 lat do udziału w konkursie czytelniczym.
 

Podczas Konkursu uczestnicy odpowiadając na pytania i rozwiązując przygotowane dla nich zadania,  będą musieli wykazać się gruntowną wiedzą na temat książki Marcina Szczygielskiego „Oczy Michaliny”.  

Celem konkursu jest m. in. rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży, popularyzacja książek polskich autorów, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów,  sprawdzenie znajomości treści lektury oraz wzbogacenie słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim.

Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać aktywną kartę biblioteczną MBP w Jaśle, zapoznać się z regulaminem i wypełnić deklarację uczestnictwa oraz uważnie przeczytać książkę.

Zgłoszenia przyjmujemy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Jaśle do 15 września 2022. W konkursie może wziąć udział 20 osób, decyduje data zgłoszenia.

Od momentu ogłoszenia konkursu do 4 października egzemplarze książki Marcina Szczygielskiego „Oczy Michaliny” będą wypożyczane jedynie osobom deklarującym udział w Konkursie. Okres wypożyczenia zostanie skrócony do 14 dni, aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z jej treścią.

Konkurs został zaplanowany na 5 października 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle., ul. Kołłątaja 1, o godz. 11:00. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia, natomiast wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas spotkania autorskiego z Marcinem Szczygielskim, które zostało zaplanowane na 20 października 2022.  

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy upominki za udział w Konkursie.

Regulamin, klauzula informacyjna oraz deklaracja uczestnictwa dostępne są w zakładkach po prawej stronie zapowiedzi.

Projekt „Biblioteka zawsze po drodze” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.