Facebook ikonka prawy margines

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 26 02
e-mail: dzieci@mbp.jaslo.pl

Kierownik: Magdalena Chart
tel. 13 446 26 02 wew. 37
e-mail: animacja@mbp.jaslo.pl

Poniedziałek, Czwartek, Piątek 10.15-18.00
Wtorek 10.15-16.00
Środa   8.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 • Przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży do lat 15 oraz nauczycieli i rodziców
 • Zbiory dla dzieci i młodzieży:
  • literatura piękna
  • lektury i opracowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • literatura popularnonaukowa
  • książki do nauki języków obcych oraz obcojęzyczna beletrystyka
  • czasopisma
 • Zbiory można wypożyczać na zewnątrz lub korzystać z nich na miejscu
 • Działalność kulturalno-edukacyjna:
  • zajęcia animacyjno-czytelnicze
  • zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • spotkania autorskie
  • warsztaty plastyczne i literackie
  • stałe cykle zajęć dla dzieci w czasie roku szkolnego, ferii zimowych i wakacji
  • spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki
  • akcje promujące książkę i czytelnictwo, np. Całe Jasło czyta dzieciom, Zostań Czytelnikiem! Odkryj Krainę Biblioteki i Książki
  • prowadzi Klub Czytających Rodzin
 • Każdego roku organizowany jest Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży o zasięgu ogólnopolskim
 • Realizowane są działania projektowe adresowane do dzieci