Facebook ikonka prawy margines

Anioły w legendach polskich

,
Anioły w legendach polskich

Herbert Oleschko, Anioły w legendach polskich. – Kraków, 2021.

Autor zaprezentował kilkadziesiąt legend, które jego zdaniem są reprezentatywne dla polskiego piśmiennictwa angelologicznego – począwszy od prapoczątków zapisanych w Kronice Galla Anonima, poprzez udział  św. Archanioła Michała w zwycięstwie Leszka Czarnego nad Jadźwingami, po legendy herbowe pod anielskim patronem. Z naszego punktu widzenia najciekawsza  jest legenda podkarpacka z 1635 r., która opowiada o udziale aniołów w walkach na Górze św. Michała (nieopodal miejscowości Blizne), za przyczyną których Tatarom odbito ludność wziętą w jasyr.

Wieloletnie zbieranie materiałów zaowocowało niniejszym wydawnictwem. Anioł postrzegany jest jako strażnik boskiego ładu, wysłannik niebios z konkretną misją na ziemię.

Atutem książki są mało znane ilustracje, podnoszące jej wartość wizualną. Pod każdym rozdziałem podana jest bogata literatura uzupełniająca.

Książka dostępna w Czytelni Głównej