Facebook
A A A

Dwór polski: literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku

,

Emanuela Tatarkiewicz: Dwór polski: literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku. - Warszawa 2019.

Dwór do dzisiaj w zbiorowej świadomości stanowi symbol ostoi wartości narodowowyzwoleńczych i patriotycznych. To synonim tęsknoty za mitem idyllicznego krajobrazu, dlatego też publikacja Emanueli Tatarkiewicz jest cennym źródłem literackich odniesień. Tym bardziej, że w zabieganej codzienności, nigdy dość przypominania o dworskiej kulturze duchowej, która bądź co bądź jest stałym elementem kultury narodowej.
Autorka przywołuje znane i mniej popularne teksty takie jak „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Warunek” Eustachego Rylskiego czy Józefa Weyssenhoffa „Soból i panna”.

Książka dostępna w Czytelni Głównej