Facebook ikonka prawy margines

Oda do próchna

,
Oda do próchna

 Stanisław Dłuski: Oda do próchna. – Sopot, 2020.

„Oda do próchna” to najnowszy tomik rzeszowskiego poety. I chociaż, jak uważa Grzegorz Kociuba,  jego poezja „wymyka się prostym podziałom” to jest rodzajem „obsesyjnego tropienia degradacji i dewaluacji sensu w wielu przestrzeniach i na wielu polach”. Karol Maliszewski proponuje, aby czytelnik postawił własne tezy w kontekście swojego doświadczenia. Są to wiersze dla ludzi dojrzałych, których życie mocno doświadczyło, rozczarowało, ale którzy są go jeszcze ciekawi. I choć poeta wie, że „dzikie czereśnie smakują jak cierpkie noce” to ciągle jeszcze chce „pożerać wzrokiem urodę świtu”.
Stanisław Dłuski - poeta, prozaik, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica Poetów”. Jest autorem książek poetyckich, monografii naukowych i licznych tekstów krytycznoliterackich. Tłumaczony na angielski, arabski, czeski, francuski, rosyjski, serbski, ukraiński i włoski. Pochodzi z Dębowca.

Książka dostępna w Czytelni Głównej