Facebook
A A A

W hołdzie Matce Bożej Murkowej

,

W hołdzie Matce Bożej Murkowej. – Krosno 2010.

Matka Boska zwana jest także Krośnieńską Panią. Obecnie Jej wizerunek znajduje się przy głównym ołtarzu w kościele Franciszkanów, choć nie zawsze tak było. Data jego powstania nie jest znana. Domniemywa się jedynie, że miało to miejsce około 400 lat temu. Kult Matki Boskiej wzrastał stopniowo, wreszcie otrzymała miano opiekunki miasta. Zawdzięcza jej Krosno m.in. ocalenie z oblężenia szwedzkiego.  Autorzy przedstawiają niezwykle interesującą historię obrazu na tle dziejów Polski i rozwoju kultu maryjnego w regionie.

Książka jest dostępna w Czytelni Regionalnej