Facebook ikonka prawy margines

Dla bibliotekarzy: Nasza Mała Ojczyzna

środa, 04 marca 2020
Dla bibliotekarzy: Nasza Mała Ojczyzna

4 marca 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle zorganizowały seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych pt. „Nasza Mała Ojczyzna – nowoczesna edukacja regionalna w bibliotece”.

Bibliotekarzy powitały oraz wprowadziły do tematyki zagadnienia Grażyna Jędryczka, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle oraz Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Podczas spotkania uczestnicy seminarium wysłuchali tematycznych prelekcji Grażyny Jędryczki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle placówką promującą region jasielski wśród uczniów, Doroty Strzępek z Zespołu Szkół w Lublicy, Mój region. Moja mała ojczyzna – przykłady działań Zespołu Szkół w Lubli, Elżbiety Szaro z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Wydawnictwa/publikacje I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle jako materiały źródłowe dotyczące historii regionu jasielskiego oraz Izabeli Tomaszewskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Ojczyzna to ludzie – TY i JA, Anny Filip z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Literacko i artystycznie o regionie – o projekcie Dziedzictwo Niepodległej, a także Wiesława Hapa, Działalność Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego na płaszczyźnie pracy z dziećmi  i młodzieżą w zakresie regionalizmu, kształtowania postaw szacunku do Małej Ojczyzny oraz patriotyzmu lokalnego.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy podjęli dyskusję na temat nowoczesnej edukacji regionalnej i zaprezentowanych działań z nią związanych.