Facebook ikonka prawy margines

Dla bibliotekarzy: Straż pożarna i RODO

poniedziałek, 16 kwietnia 2018
Dla bibliotekarzy: Straż pożarna i RODO

16 kwietnia 2018 r. pracownicy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego uczestniczyli w seminarium szkoleniowym.

Na wstępie Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przekazała nieodpłatnie bibliotekom gminnym książkę Romana Petrykowskiego „Straż pożarna wczoraj i dziś: 20 lat Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu”, otrzymaną od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
Książki wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle bryg. Bogdan Ziemba.

Następnie bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu RODO – zmiany w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r.
Biblioteki publiczne przetwarzają dane osobowe, w związku z tym są zobowiązane do ich ochrony. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Przygotowania do zmian trzeba rozpocząć wcześniej – ze względu na skomplikowany proces  wdrożenia i liczbę zadań do wykonania.

Szkolenie dotyczyło nowego prawa ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych na gruncie RODO, legalności przetwarzania danych osobowych, uprawnień osób, których dane dotyczą, nowych obowiązków administratora danych osobowych oraz  zwiększonych uprawnień organu nadzorczego i odpowiedzialności prawnej za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Szkolenie poprowadziła Grażyna Szeliga – Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WiMBP w Rzeszowie.