Facebook ikonka prawy margines

Ewa Sobota-Grün: Podróż w nieznane 1939-1946

,
Ewa Sobota-Grün: Podróż w nieznane 1939-1946

Ewa Sobota-Grün: Podróż w nieznane 1939-1946. – Wrocław, 2020.

Ewa Sobota-Grün w swojej książce „Podróż w nieznane 1939-1946” wraca pamięcią do lat młodości i dramatycznych przeżyć zesłania do Kraju Ałtajskiego.

Autorka w chwili wybuchu wojny  była uczennicą gimnazjum w Bielsku Podlaskim.
W czerwcu 1941 r., ponieważ była córką polskiego nauczyciela, wraz z mamą i rodzeństwem została deportowana w głąb Związku Radzieckiego, gdzie spędziła ponad pięć lat.

Prezentowane wspomnienia, częściowo oparte na notatkach  powstałych podczas deportacji, są pełne emocji, przybliżają czytelnikowi okres wywózki, długą, kilkutygodniową podróż w nieznane, pierwsze trudne tygodnie na zesłaniu i codzienną egzystencję rodziny, utrzymanie której spoczęło na barkach autorki i jej brata Krzysztofa. We wrześniu 1943 r. Krzysztof został zmobilizowany do armii tworzonej pod patronatem Kremla i trafił w szeregi 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, z którą przeszedł szlak bojowy aż do walk o Wał Pomorski, gdzie został ranny.

Gehenna autorki skończyła się po ponad pięciu latach głodu, poniewierki i strachu. Razem z mamą i siostrą wróciła do Polski, do Jasła, gdzie spotkała się z ojcem i bratem. Rodzina Sobotów, jako jedna z nielicznych, przetrwała w całości wojenną tułaczkę.

Książka dostępna w Czytelni Głównej i w Wypożyczalni dla Dorosłych.