Facebook ikonka prawy margines

Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)

,
Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)

Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak : Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922). - Jasło 2018.

W jubileuszowym roku z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wydało publikację związaną z tym wydarzeniem. Wśród wielu artykułów uwagę przyciąga historia działającego do dzisiaj Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Z pewnością zaciekawi czytelnika artykuł Małgorzaty Gałki "Dębowiec na drodze do niepodległej Polski w latach 1772-1922", a o militarnym wkładzie w walki  niepodległościowe warstwy ziemiańskiej można się dowiedzieć z tekstu Aleksandry Dacyl. Autorzy publikacji przypominają o cmentarzach z I wojny światowej, Drużynach Bartoszowych i wielu  innych, niezwykle ważnych wydarzeniach  dla Jasielszczyzny.

Książka dostępna w Czytelni Regionalnej