Facebook ikonka prawy margines

Konferencja „Kształtowanie wizerunku biblioteki”

wtorek, 12 - środa, 13 czerwca 2012
Konferencja „Kształtowanie wizerunku biblioteki”


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie  są organizatorami  III. Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów  „Kształtowanie wizerunku biblioteki”, która odbędzie się  w Jaśle w dniach 12 – 13 czerwca 2012 .

W programie konferencji przewidziane są wykłady i wystąpienia m.in. Agaty Szczotki-Sarny, specjalistki w zakresie komunikacji, marketingu społecznego i budowania wizerunku organizacji, która będzie mówiła o brandingu i jego roli w działalności biblioteki; Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, która przedstawi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i inne programy dla bibliotek publicznych. Przedstawi też kształtowanie nowego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Lucyna Kloczkowska, kierownik Działu Instukcyjno-Metodycznego WiMBP w Rzeszowie zaprezentuje strony internetowe podkarpackich bibliotek publicznych. O promocji biblioteki, jako elemencie efektywnego zarządzania instytucją kultury na  przykładzie działań Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej opowie Teresa Leśniak, dyrektor KBP w Krośnie, a  Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle przedstawi prezentację „Biblioteka jako rzeźba społeczna na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle”.
W programie konferencji przewidziano również wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepiej zrealizowany program Tygodnia Bibliotek 2011 oraz  wręczenie odznaczeń SPB.