Facebook ikonka prawy margines

Projekty: MBP w Jaśle wyróżniona w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

piątek, 16 grudnia 2022
Projekty: MBP w Jaśle wyróżniona w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ukończyła blisko dwuletnią przygodę w Programie Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasza Biblioteka otrzymała wyróżnienie specjalne w Konkursie „coPotrzeba? – na najlepiej zaprojektowaną usługę w 4. rundzie PRB” za przygotowanie i wdrożenie usługi „WSPÓŁ-DZI@ŁAMY!”

Przez blisko dwa lata pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle brali udział w szkoleniach, warsztatach, prowadzeniu diagnozy oraz stworzeniu nowej misji, wizji i programu rozwoju Biblioteki. Ich celem było stworzenie przestrzeni do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania Biblioteką w nowych czasach oraz zaopatrzenie bibliotekarzy w sprzęt i umiejętności, które pozwolą na bieżąco analizować sytuację i reagować na zmianę. Nie bez znaczenia był fakt, że 4. runda PRB odbywała się w czasie pandemii, co wymagało przemyślenia na nowo roli i oferty bibliotek, żeby w tej nowej rzeczywistości pomagały użytkownikom i użytkowniczkom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności.

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle został wyróżniony za przygotowanie usługi polegającej na wypracowaniu lepszego sposobu komunikacji i współpracy wewnętrznej, także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, po to, aby jeszcze lepiej i efektywniej pracować na rzecz odbiorców.

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.