Facebook
A A A

Uwikłane w historię: bohaterki i zdrajczynie

,

Jarosław Molenda: Uwikłane w historię: bohaterki i zdrajczynie. – Warszawa 2019.

Książka z serii biografii historycznych, w której przedstawione są sylwetki dziesięciu Polek uwikłanych w wydarzenia XX wieku. Znajdziemy tutaj historie kobiet takich jak: Zofia Kossak, Krystyna Skarbek, Julia Brystiger, Halina Szymańska, Izabella Horodecka, Irena Conti di Mauro, Wanda Wasilewska, Halina Szwarc, Irena Sendlerowa i Klementyna Mańkowska. Zmiany społeczne oraz I i II wojna światowa spowodowały, że kobiety zaczęły aktywnie uczestniczyć w działaniach zarezerwowanych do tej pory wyłącznie dla mężczyzn. Zajęły się dywersją, sabotażem, wywiadem, szpiegostwem, pracowały jako łączniczki, sanitariuszki, sekretarki.                                                                  

Wojenne i powojenne życiorysy kobiet autor opisuje na podstawie dokumentów i rozmów z osobami, które były blisko opisywanych bohaterek, stara się oddzielić plotki od faktów, nie tłumaczy, nie usprawiedliwia, nie wybiela, nie staje po żadnej ze stron. Przytacza też słowa samych bohaterek, zaczerpnięte z wywiadów czy dzienników.

Książka dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych, Filii nr 2 i Filii nr 3.