Facebook ikonka prawy margines

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

piątek, 06 sierpnia 2021
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle znalazła się w gronie 75 bibliotek zakwalifikowanych do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek finansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierającej tysiące bibliotek publicznych. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji bibliotek jako instytucji oferujących mieszkańcom możliwość prowadzenia różnych form konsultacji społecznych oraz zaangażowanie ich w sprawy ważne dla lokalnej społeczności, umacnianie potencjału instytucjonalnego bibliotek, poszerzenie kompetencji bibliotekarzy, a także podniesienie prestiżu zawodowego, poprzez udział w szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa  specjalistów i doświadczonych praktyków.

Udział w 4. edycji PRB umożliwi nam zdobycie nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować nowoczesny sposób działania i zarządzania Biblioteką, odpowiadający na wyzwania współczesnego świata i niezbędny w budowaniu relacji i więzi społecznych, tak aby umocnić jej pozycję jako centrum kultury i miejsce spotkań.

Program Rozwoju Bibliotek pozwoli na poszerzenie oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców, tworzenie nowoczesnych sposobów zarządzania i wykorzystanie nowych technologii w działaniach Biblioteki.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

Zobacz także: