Facebook ikonka prawy margines

Program Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

01 stycznia - 30 listopada 2012

Program Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Celem programu jest poprawienie stanu księgozbiorów bibliotek publicznych.
W 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle otrzymała kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na zakup nowości, z czego 8167 zł na zakup książek dla dzieci i młodzieży. Program został zrealizowany. Za otrzymane dofinasowanie zakupiono 1240 wol. i 35 audiobooków. Zgodnie z reulaminem programu 708 wolumniów to książki dla dzieci i młodzieży.