Facebook ikonka prawy margines

Juniwersytet: Skamieniałości – pamiątki z przeszłości

sobota, 04 grudnia 2021
Juniwersytet: Skamieniałości – pamiątki z przeszłości

4 grudnia 2021 studenci Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego zdobywali wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia poprowadziła Magdalena Jarzębowska – doktor nauk biologicznych, specjalistka od zoologii i ekologii.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że Ziemia to bardzo stara planeta, która liczy sobie ok. 4 miliardy lat. Wraz z wodą, która najprawdopodobniej znajdowała się  w kometach bombardujących Ziemię około 3 miliardy lat temu, zaczęło pojawiać się pierwsze życie czyli jednokomórkowe mikroorganizmy –  bakterie. Pierwsze organizmy wielokomórkowe – bezkręgowce istniały na naszej planecie już ok. 600 milionów lat temu, zaliczamy do nich: parzydełkowce, trylobity, ślimaki, belemnity czy amonity.  Z czasem zaczęły rozwijać się kręgowce i były to głównie ryby, w tym rekiny, które są jednymi z najstarszych stworzeń.  Niektóre z tych gatunków przetrwały przystosowując się do obecnych warunków, inne wyginęły.  Początkowo życie występowało jedynie w wodzie,  jednak z biegiem czasu wiele organizmów ewoluowało i wytworzyło narządy pozwalające żyć na lądzie – miało to miejsce ok. 300 milionów lat temu: pojawiły się pierwsze gady i owady, potem nastała era, w której królowały dinozaury. W wyniku  uderzenia asteroidy na Ziemi zapanowała ciemność i zima, ciepłolubne dinozaury całkowicie wymarły, przetrwały tylko zwierzęta, które były przystosowane do tych warunków – ptaki, uważane dziś za ich bezpośrednich potomków, oraz futrzaste ssaki. Era człowieka zaczęła się ok. 1,5 miliona lat temu.

Mali studenci przemierzając linię czasu, nie tylko poznali historię życia na Ziemi od początku jej istnienia, ale także obejrzeli prawdziwe okazy skamieniałości, które pozostały po żyjących niegdyś stworzeniach m.in.: pancerze amonitów oraz zęby rekinów i dinozaurów. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik mógł stworzyć swoją współczesną skamielinę.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy realizowany jest ze środków budżetu Miasta Jasła w ramach programu „Jasło Miasto Wiedzy".