Facebook ikonka prawy margines

Medal SBP „W Dowód Uznania” dla Doroty Kamińskiej

piątek, 31 grudnia 2021
Medal SBP „W Dowód Uznania” dla Doroty Kamińskiej

Z wielką radością informujemy, że nasza koleżanka Dorota Kamińska została uhonorowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medalem „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP.

Dorota Kamińska – ponad 40 lat związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, przez 25 lat  kierowniczka Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Od pierwszych dni pracy dała się poznać jako pracownik bardzo sumienny, doskonale przygotowany zawodowo. Wykazywała się ogromną odpowiedzialnością i otwartością na nowe wyzwania w dziedzinie gromadzenia i opracowania zbiorów. Z pasją realizowała powierzone jej obowiązki. Koordynowała proces komputeryzacji zbiorów MBP w Jaśle, a w kolejnych latach konwersji danych  z wszystkich baz zawierających opisy bibliograficzne i dostosowaniem ich do nowego sposobu katalogowania w formacie MARC 21. Od początku uczestnictwa Biblioteki w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” koordynowała kolejne edycje priorytetu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” wnioskując o dotacje, nadzorując przebieg projektów i ich rozliczenie. W ciągu ostatnich 10 lat (2012 – 2021) pozyskane dofinansowanie umożliwiło zakup nowości wydawniczych na kwotę ponad 300 000 PLN. Wszystkie zakupy nowości bibliotecznych dokonywane były z wielką starannością tak, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby czytelnicze jaślan i mieszkańców regionu, a poprzez dostarczanie  źródeł wiedzy kształtować wartościowe gusta literackie kolejnych pokoleń. Od 2002 r. kiedy powstał Oddział w Jaśle Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest jego członkinią, od wielu lat pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Oddziału, współpracuje z Okręgiem SBP w Rzeszowie. Jako członkini Zespołu ds. Sieci Bibliotek w MBP w Jaśle wspiera biblioteki gminne powiatu jasielskiego, a także jasielskie biblioteki szkolne, w zakresie prawidłowej polityki gromadzenia i opracowania zbiorów. Aktywnie bierze udział w licznych formach promocji książki i czytelnictwa, chętnie służy pomocą koleżankom i kolegom prowadzącym różne działania biblioteczne.

Serdecznie gratulujemy Dorocie Kamińskiej odznaczenia i składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie w propagowanie czytelnictwa wśród jaślan oraz wkład w budowanie misji i marki naszej Biblioteki.