Facebook
A A A

Sukcesy - archiwum 2003

Medal Bibliotheca Magna Perennisque przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Nagroda główna Statuetka Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”
Wyróżnienie i dyplom za działalność Jasielskiej Powiatowej Koziej Rady, powołanej przy MBP w Jaśle z okazji 70. rocznicy urodzin Koziołka Matołka
III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Biblioteka - lokalne centrum informacji, kultury i edukacji”
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej „Z ekonomią na ty”