Facebook ikonka prawy margines

O żołnierzach wyklętych z Kajetanem Rajskim

poniedziałek, 25 maja 2015
O żołnierzach wyklętych z Kajetanem Rajskim

25 maja br. gościem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle był Kajetan Rajski, autor książek „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” oraz „Wilczęta 2”. W spotkaniach wzięło udział około stu osób, w tym m.in.: uczniowie jasielskich szkół ponadpodstawowych i harcerze z 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy”.

W książkach zebrano wspomnienia dzieci żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Wśród nich są m.in.: Adam Broński – syn kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, Andrzej Pilecki – syna rtm. Witolda Pileckiego, Maria Danuta Wołągiewicz, – córka ppłk. dypl. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”, Marka Franczaka – syna sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Tytuł książek – jak tłumaczył autor – nawiązuje do fragmentu wiersza „Wilki” Zbigniewa Herberta: „Ponieważ żyli prawe wilka, historia głucho o nich milczy (…)”.

Każda z tych dwudziestu czterech rozmów budzi jednocześnie niezgodę i podziw – mówił Kajetan Rajski. Niezgodę na to jak zostali potraktowani, niemal wszyscy byli bowiem prześladowani, żyli z piętnem „dzieci bandytów” tylko dlatego, że ich ojcowie obrali drogę niezłomnych patriotów. Podziw – dla postawy żołnierzy wyklętych i ich rodzin, dla wierności polskości i dziedzictwu.

W wywiadach tytułowe „wilczęta” opowiadają dramatyczną historię swoich rodziców i własnego życia. Uczestnicy spotkania poznali m.in.: historię Janusza Niemca – syna mjr. Antoniego Żubryda ps. „Zuch” aresztowanego w wieku 5 lata za rzekomą „przynależność do bandy Żubryda”, czy Magdaleny Zarzyckiej-Redwan, córki Władysława Zarzyckiego – która  urodziła się i pierwsze lata życia spędziła w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Dzieci żołnierzy wyklętych dotknęły trudności życiowe, które były konsekwencją wyboru ich rodziców. Mimo tego, w wypowiedziach moich rozmówców nie ma żalu – mówił autor. Jest miłość do rodziców i walka o ich rehabilitację.

Autor książek, Kajetan Rajski, studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pisał m.in. do „Drogi”, „Gazety Polskiej, kwartalnika społeczno-historycznego „Kwarta”. Stale współpracuje z magazynem i portalem internetowym „Polonia Christiana”.

Współorganizatorem spotkania był portal PCh24.pl.