Facebook
A A A

Czytajmy, poznajmy, pamiętajmy – wspomnienie o Ofiarach Holokaustu w jasielskiej Bibliotece

poniedziałek, 03 lutego 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle włączyła się w obchody XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

We wszystkich oddziałach Biblioteki i filiach wyeksponowano książki związane z tematyką Holokaustu. Znalazła się tu - beletrystyka, wspomnienia, relacje oraz publikacje związane z bogatym dorobkiem kulturowym i historycznym narodu żydowskiego. Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży z jasielskich szkół.

W trakcie lekcji Poznajemy historię i kulturę żydowską na kanwie fragmentów przemówienia Hansa Franka poruszono temat heroicznych postaw Polaków wobec ofiar Holokaustu oraz historii jasielskiego getta. Rozwiązując krzyżówkę, zawierającą nowo poznane pojęcia takie jak: święto Chanuka, Rosz Haszana, Tałes, Menora czy Drejdel, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zwyczajów i obrzędów żydowskich.

Dla starszych uczniów przygotowano dwie lekcje: Jaślanie – „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” oraz Społeczność żydowska Jasła w latach II wojny światowej. Lekcje te pozwoliły przybliżyć młodzieży tragiczny los społeczności żydowskiej Jasła, początkowo zamkniętej w getcie, a następnie wywiezionej do obozów zagłady. Uczniowie dowiedzieli się, że także Jasło ma Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – ludzi, którzy nie wahali się zaryzykować życia swojego i bliskich, by ratować sąsiadów, znajomych a czasem całkiem obcych, gdzie za podanie kromki chleba mordowano całe rodziny.

W wydarzeniach udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Jaśle.