Facebook
A A A

Czytamy! Doceniamy!

środa, 08 maja 2013

Czytamy! Doceniamy!

8 maja 2013 r. był w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle dniem szczególnej uroczystości. Dzień Bibliotekarza, a zarazem pierwszy dzień X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbywającego się pod hasłem „ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”  był okazją do spotkania z partnerami, sponsorami i sprzymierzeńcami  wspierającymi MBP w Jaśle w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

Dyplomy Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” za aktywny udział oraz życzliwość i wsparcie dla akcji głośnego czytania dzieciom w MBP w Jaśle, a także dyplomy „Czytamy! Doceniamy”  - podziękowania za wsparcie w innych działaniach Biblioteki, odebrali przedstawiciele lokalnych władz, przedszkoli i szkół, Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Straży Miejskiej, sponsorzy – PGNiG Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie oraz Piekarnia Jana Wątroby, przedstawiciele  instytucji kultury, m.in. Jasielskiego Domu Kultury, Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Młodzieżowego Domu Kultury, Klubu Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, dziennikarze lokalnych mediów, harcerze, wolontariuszki oraz wiele osób poświęcających swój czas dla działań edukacyjnych w Bibliotece.

Podczas spotkania dyrektor MBP w Jaśle, Małgorzata Piekarska przypomniała najważniejsze inicjatywy Biblioteki, kładąc szczególny nacisk na wartości, jakie niesie głośne czytanie dzieciom, propagowane przez akcję „Całe Jasło czyta dzieciom”. Prezentacje Biblioteki przeplatały się z krótką ankietą wśród uczestniczących gości, którzy odpowiedzieli na pytania, czym jest dla nich czytanie i dlaczego włączają się w akcje Biblioteki.

Wśród odpowiedzi znalazły się wypowiedzi o czytaniu jako ucieczce w inny świat, wyruszaniu w podróż dokoła świata, ale także o znajdywaniu rozwiązań i zdobywaniu wiedzy. Dostrzeżono rolę MBP we wspieraniu wychowania, rozwoju kultury wśród dzieci i młodzieży, wpływie czytania na obecność w życiu społecznym, którego podstawą jest komunikacja słowna. Jeżeli mamy bogactwo słowa, popartego emocją i wiedzą, nasza komunikacja będzie pełna i satysfakcjonująca.

Goście mieli także okazję wyobrazić sobie magiczne różdżki i z ich pomocą „stworzyć coś”, co chcieliby mieć w Bibliotece. Znamienne, że większość uczestników pisała o większej, nowoczesnej przestrzeni, z regałami pełnymi nowości, z miejscami do spotkań czytelników, kreatywnych zajęć edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych, a nawet z kameralnym kinem – co w Dniu Bibliotekarza traktujemy jako życzenia zarówno dla nas samych, jak i wszystkich naszych czytelników.