Facebook ikonka prawy margines

Giętki język, ładna mowa

czwartek, 04 grudnia 2008
Giętki język, ładna mowa

Giętki język, ładna mowa

      Dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle od maja do listopada 2008 roku blisko 850 dzieci z Jasła i powiatu jasielskiego uczestniczyło w różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, zabawach i konkursach.

Aby stymulować swój rozwój i pozyskiwać fundusze na nowe działania, nie obciążając przy tym budżetu miasta, pracownicy MBP w Jaśle przygotowują wiele projektów nowych przedsięwzięć, licząc na aprobatę i ich współfinansowanie przez powołane do tego instytucje. Złożony na początku 2008 roku projekt pt. "Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa" uzyskał akceptację i wsparcie finansowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa". Dzięki temu w maju 2008 roku Oddział dla Dzieci oraz Filia nr 1, 2 i 3 MBP w Jaśle mogły rozpocząć realizację kolejnego programu.

Projekt „Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa” poprzez różnego rodzaju wycieczki, spotkania, warsztaty oraz gry i zabawy miał za zadanie promować czytelnictwo, rozwijać funkcje edukacyjno-kulturalne biblioteki oraz pogłębić i uatrakcyjnić kształcenie językowe, polegające na wyrabianiu sprawności i poprawności w mowie i piśmie u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie uświadomiło młodym ludziom, iż troska o kulturę języka, która jest częścią kultury umysłowej powinna cechować każdego człowieka mówiącego danym językiem.

Spotkania w ramach projektu odbywały się co najmniej raz w tygodniu. W trakcie  zajęć uczestnicy w różnych formach, ‘m.in. spotkań autorskich (Agnieszka Frączek, Katarzyną Majgier, Krzysztof Petek), warsztatów literackich (Ewa Nowak, Krzysztof Petek), zabaw, gier, konkursów, quizów, podróży po Internecie, rozbudzali w sobie wiarę w możliwość pokonywania istniejących trudności językowych i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Przeprowadzane były także spotkania z instruktorem teatralnym (Helena Gołębiowska) i dziennikarzem (Katarzyna Pacwa-Wilk), podczas których dzieci dobrze się bawiąc - ćwiczyły poprawna wymowę. Zorganizowana została również wycieczka do redakcji gazety codziennej „Nowiny” oraz wyjazd do Teatru "Maska" w Rzeszowie na spektakl "Śpiaca królewna". Po spektaklu dzieci uczestniczyły w spotkaniu z aktorem w Muzeum Lalek Teatralnych. W czasie wakacji odbywały się zajęcia z cyklu "Olimpijskim szlakiem". Od września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogli uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach "Gimnastyka języka".

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała wystawę poświęconą realizacji projektu "Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa". Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wystawą odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle (ul. Kołłątaja 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00.