Facebook
A A A

Informacja o zmianach organizacyjnych w Bibliotece

,

Miło nam poinformować, że od 1 stycznia 2019 r. stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zajmuje Pani Katarzyna Koczwara, dotychczasowa kierowniczka Działu Informacyjno-Bibliograficznego z Czytelnią Główną. Jednocześnie jej obowiązki jako kierownika Działu przejęła Pani Elżbieta Sławniak, natomiast sam Dział, ze względu na potrzebę dostosowania się do aktualnych wyzwań i potrzeb, zostaje przemianowany na Dział Informacyjno-Regionalny. Dla uproszczenia komunikacji i uniknięcia nieporozumień związanych z podobnym nazewnictwem, Centrum Informacji Lokalnej MBP w Jaśle, mieszczące się w pokoju 123, będące zarazem salą bibliotecznych spotkań oraz czytelnią regionaliów, otrzymuje nazwę Czytelnia Regionalna. Od 1 stycznia Sekretariat MBP w Jaśle będzie otwarty dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Szczegółowe zmiany w organizacji Biblioteki zawarte są w Regulaminie organizacyjnym, dostępnym na naszej stronie BIP.