Facebook ikonka prawy margines

Jasło i jaślanie do II wojny światowej

piątek, 03 - piątek, 31 marca 2023
Jasło i jaślanie do II wojny światowej

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wydała zestawienie bibliograficzne „Jasło i jaślanie w latach II wojny światowej”. Niniejsza  bibliografia stanowi uzupełnienie historii i życia miasta do 1939 roku.


Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych (książek) i wydawnictw ciągłych (artykułów z czasopism) skatalogowane w bibliografii regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, jak i publikacji elektronicznych dostępnych w bibliotekach cyfrowych. Opisy są uporządkowane alfabetycznie według tytułu prac. Bibliografia jest selektywnym zestawieniem tematycznym dotyczącym historii Jasła do 1939 roku, jego życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Opisy bibliograficzne dotyczą m.in. historii powstania i działalności urzędów, szkół i instytucji, klubów sportowych, organizacji niepodległościowych, wspomnień i biografii osób związanych z Jasłem, uczestników wydarzeń historycznych, i stanowią cenne źródło informacji o historii miasta tamtego okresu.

Bibliografia