Facebook
A A A

Akcje: Językowa jesień w bibliotece – drugie zadanie w akcji „Jasielszczyzna zna polszczyznę”

,

Jesienią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbywają się projekty językowe, więc miłośnicy polszczyzny mają okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i mogą wygrać sympatyczne nagrody  – oto przykład zdania wielokrotnie złożonego współrzędnie.

Oznacza to, że mamy tu trzy zdania składowe (wskazują na to trzy orzeczenia: odbywają się, mają, mogą), które są równoważne i mogłyby stanowić trzy odrębne zdania.  Jesienią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbywają się projekty językowe. Miłośnicy polszczyzny mają okazję do sprawdzenia swojej wiedzy. Mogą wygrać sympatyczne nagrody. Analizując dalej, możemy stwierdzić, że mamy w tej wypowiedzi zdanie wynikowe, czyli takie, w którym jedna czynność wynika z drugiej (Jesienią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbywają się projekty językowe, więc miłośnicy polszczyzny mają okazję do sprawdzenia swojej wiedzy) oraz zdanie łączne, czyli takie, w którym obie czynności istnieją równocześnie (…Miłośnicy polszczyzny mają okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i mogą wygrać sympatyczne nagrody.)

Oczywiście to tylko jeden z przykładów zdania złożonego współrzędnie, a oprócz tego mamy przecież całą gamę zdań podrzędnie złożonych, na przykład zdania warunkowe: Jeśli chcesz wygrać kartę podarunkową na książki, koniecznie weź udział w jesiennej akcji językowej w bibliotece.

A zatem zadanie drugie:

Stwórz zdanie złożone, czyli takie, które będzie miało co najmniej dwa orzeczenia (czasowniki w formie osobowej) i będzie zawierało słowa „biblioteka” i „jesień”. Tematyka zdań jest dowolna, mogą to być zdania współrzędnie lub podrzędnie złożone, wskazane wyrazy mogą być użyte w dowolnym przypadku i liczbie. Na odpowiedzi czekamy do wtorku 17 listopada pod adresem mailowym czytelnia@mbp.jaslo.pl lub w komentarzach na Facebooku.

Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy kartę podarunkową na książki.  Zapraszamy do zabawy!