Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Jasielskie ślady Jaremianki

wtorek, 10 grudnia 2019
Kluby: Jasielskie ślady Jaremianki

Agnieszka Dauksza podążając śladami Marii Jaremy stworzyła niezwykłą i rzetelną biografię kobiety niesztampowej, bezkompromisowej, której prace wyznaczyły nowe kierunki w sztuce.

Była tytanem pracy. Niezwykle twórcza w różnych dziedzinach - począwszy od rzeźby poprzez scenografię i malarstwo. Pracowała bez wytchnienia, jakby wiedziała że nie ma zbyt wiele czasu.

B. Tora: Jej obrazy są zachwycająco barwne i niezwykłe w formie.

M. Kantor: Książka wywołała we mnie pełną żalu refleksję, że gdyby Maria Jarema dbała bardziej o siebie, niż poświęcała się pracy, mogłaby dłużej żyć.

S. Czernik: Jarema zapłaciła za swoją postawę słoną cenę, ale zachowała siebie w integralnej całości człowieka i artystki. Agnieszce Daukszy udało się również pokazać w sposób bardzo interesujący środowisko artystyczne Krakowa po wojnie, narodziny teatru Cricot, postawy artystów wobec władzy usiłującej narzucić im założenia socrealizmu, zmagania o zachowanie wolności w sztuce i wypowiedzi artystycznej. Jarema umiała sformułować postulaty artystów - tak celnie i ponadczasowo, że brzmią świeżo i aktualnie również dzisiaj. Za to też należy cenić tę biografię i czytać ją tak, jak na to zasługują, i autorka, i podmiot jej opowieści.

Gościem spotkania był Adam Łyszczek, jasielski artysta – malarz, architekt, od lat zafascynowany osobowością Jaremianki.

Rodzina Jaremów związana jest z Jasłem dość mocno – podkreślił artysta.

Dowiadujemy się także o tym fakcie z biografii Daukszy. To właśnie w Jaśle stryj Kazimierz Jarema gościł dzieci brata. Tu często spędzali wakacje. Ponadto Józef Jarema, brat Marii, twórca teatru Cricot, uczęszczał do jasielskiego gimnazjum (był  uczniem A. Kotowicza).

Przedmiotem zainteresowania Adama Łyszczka jest fresk namalowany przez Jaremiankę na ścianie budynku Kina „Syrena” w Jaśle.  Doskonale go pamięta, choć miał wówczas kilka lat. Uważa, że to ważny trop w poszukiwaniach wybitnych artystów związanych z Jasłem.  

Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.