Facebook
A A A

Kluby: „Michaliny” w JDK

niedziela, 19 stycznia 2020

W pięknej scenografii Jasielskiego Domu Kultury 19 stycznia 2020 r. odbył się koncert kolęd i pastorałek „Na ludową nutę”, zorganizowany jak co roku przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle i Jasielski Dom Kultury.

Wśród wielu znakomitych zespołów ludowych takich jak np. :  „Magurzanki”, ”Potakowianki” czy legendarne „Trzcinicoki”, wystąpiły poetki z Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Helena Gołębiowska p.o. dyrektor JDK i Maria Adamska, przewodnicząca PRKGW ciepło przywitały gości, podkreślając niezwykłą i wyjątkową atmosferę wydarzenia.

Entuzjazm i aplauz wzbudził występ „Michalin”, które miejsce swoich comiesięcznych spotkań znalazły w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. W trakcie występu poetek, widzowie mieli  okazję podziwiać bożonarodzeniowe rękodzieło Teresy Macek i Heleny Jareckiej.