Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Prawo pracy wobec wyzwań XXI wieku - prelekcja Marii Bosak-Sojki

poniedziałek, 26 sierpnia 2019
Kluby: Prawo pracy wobec wyzwań XXI wieku - prelekcja Marii Bosak-Sojki

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zaprasza na prelekcję dr Marii Bosak-Sojki, która podejmie próbę wyjaśnienia jak odnaleźć się w skomplikowanym świecie prawa pracy.

Autorka nakreśli m.in. działanie mechanizmów prawnych we współczesnym świecie i ich wpływ na nasze codzienne życie. Dowiemy się jak należy rozumieć wolność słowa i czym są uwarunkowane granice wolności wypowiedzi.

Maria Bosak-Sojka, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, w tym ostatnio wydanej „Krytyki w stosunkach pracy” (2019).

Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 16.00, MBP w Jaśle (ul. Kołłątaja 1).