Facebook
A A A

O miłosierdziu w praktyce - wykład o. Johna Karondukadavila

poniedziałek, 17 września 2007

O miłosierdziu w praktyce czyli wykład o. Johna Karondukadavila  w bibliotece

 

17 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład o. Johna Karondukadavila. Tematem wykładu była duchowość Matki Teresy z Kalkuty. Wykład został  wygłoszony z okazji 10. rocznicy jej śmierci.

Ojciec John Karondukadavil, jest misjonarzem zgromadzenia Franciszka Salezego.  Aktualnie  jest kapelanem ss. Wizytek w Jaśle. Realizuje nietypowe i rzadko spotykane formy pracy duchowej, rozmawiając przez komunikator internetowy z ludźmi z całego świata. Ważnym elementem jego pracy jest prowadzenie indywidualnych rekolekcji, w których uczestniczą osoby nie tylko z Polski, ale także z  Irlandii, Holandii, Austrii.

         Na czas wykładu Czytelnia Główna zamieniła się w enklawę ciszy i medytacji. Mimo trudnych warunków lokalowych udało się zorganizować spotkanie z tym niezwykle charyzmatycznym  kapłanem. Ojciec John ze swojej  pracy doktorskiej na temat Matki Teresy zaprezentował ledwie wycinek jej duchowej drogi. Wg niego jej duchowość oparta jest na życiowym doświadczeniu, które wzbudziło w niej miłość do Boga i ludzi. Sporą część wykładu o. John poświęcił trzem wizjom Matki Teresy, o których w listach pisała sama mistyczka. Wizje te  dały jej siłę działania i były obecne w momentach zwątpienia. Obraz tłumu biednych proszącego  o opiekę, nie pozwolił jej pozostać obojętną. „W oczach każdego człowieka dostrzegała godność ludzką, którą nadawał mu Chrystus. Orędzie matki Teresy to miłość i pokora. Matka jest mocna, aby stanąć na Kalwariach świata” – mówił ojciec John. „Służba i pragnienie, to dwa biblijne  słowa kształtujące jej duchowość. Biedni są nie tylko w Afryce czy Indiach, ale tu w Jaśle”. Zwrócił uwagę na ubóstwo nie tylko materialne, ale przede wszystkim duchowe.

Matka Teresa tak określiła siebie: „Nie jestem pracownikiem socjalnym, ale mistykiem w sercu świata”. Podczas jednego z ośmiu spotkań z o. Johnem na pytanie  jak być świętym, Matka Teresa podała mu regułę pięciu palców, sprowadzającą się do pięciu słów. „You did it to me – co znaczy - zrobiłeś to dla mnie”. Matka Teresa wyznaczyła nowy mistycyzm w Kościele. Jej duchowość, to miłosierdzie w praktyce, w  konkretnych sytuacjach życiowych. Ludzie na ogół wypowiadają dużo słów, mają dużo pomysłów, kierując się rozumem i logiką, rzadko kierują się sercem, a jeszcze rzadziej przystępują do działania czy pomocy innym.

Na zakończenie spotkania ojciec John  pozostawił słuchaczom ważne przesłanie.  Oto ono:

Owocem ciszy jest modlitwa,

owocem modlitwy jest wiara,

owocem wiary jest miłość,

owocem miłości jest służba.