Facebook ikonka prawy margines

Projekty: Patriotyzm – co to znaczy?

wtorek, 06 listopada 2018
Projekty: Patriotyzm – co to znaczy?

Co to znaczy patriotyzm? Czy trudno być patriotą? Czym dla nas jest patriotyzm? Takie pytania zadaliśmy uczestnikom zajęć, które odbyły się w ramach projektu „Rośniemy w Niepodległość”.

Na początku spotkania wspólnie przeczytaliśmy książkę Joanny Olech Kto Ty jesteś, która uświadomiła nam codzienny wymiar patriotyzmu. Uczniowie z przygotowanych materiałów wykonali domy w barwach narodowych, na których stworzyli kolaż, przedstawiając swoją wizję patriotyzmu. Każda grupa zaprezentowała i omówiła swoją pracę. Według uczniów patriotyzm to: rodzina, kultywowanie tradycji, zakup polskich towarów, szacunek do przyrody, oddawanie krwi i pracowitość.
Uczestnicy spotkania przyznali, że miłość do ojczyzny oraz przywiązanie do kraju wyraża się w małych gestach, codziennych czynnościach, tolerancji, pracowitości, uczciwości, rozwoju i szacunku do drugiego człowieka, a także mienia publicznego. Codzienny sens patriotyzmu polega zatem przede wszystkim na współuczestniczeniu w rozwoju kraju, współtrosce o jego dobro, współodpowiedzialności za kraj, na działaniu na rzecz ogólnego współdobra.

Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Radio Trendy, TVP Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Internetowa Telewizja Południe, Fakty Jasielskie, Obiektyw Jasielski, Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik regionalny Nowe Podkarpacie oraz portale internetowe: terazjaslo.pl, twojejaslo.pl, wirtualnejaslo.pl, jaslonet.pl.

Projekt „Rośniemy w Niepodległość!” dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „ Na 100 Niepodległa”.