Facebook ikonka prawy margines

Projekty: Wizyty studyjne w bibliotekach w Trzcinicy i w Bieczu

czwartek, 24 czerwca 2021
Projekty: Wizyty studyjne w bibliotekach w Trzcinicy i w Bieczu

24 czerwca 2021 r. pracownicy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego wzięli udział w wizytach studyjnych – w Filii w Trzcinicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oraz w Bibliotece Biecz – zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

W Trzcinicy bibliotekarze zostali przywitani przez Henryka Motkowicza – Zastępcę Wójta Gminy Jasło i Stanisławę Ablewicz – Dyrektora GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Wszyscy wysłuchali prezentacji Agnieszki Jeleń – na temat historii placówki i jej działalności. Mieli też możliwość odwiedzenia zabytkowego kościoła pw. św. Doroty, po którym oprowadzała Emilia Popkowska-Kozłecka – pracownik biblioteki. Wizyta była okazją do zapoznania się z biblioteczną przestrzenią, w  wyremontowanej zabytkowej plebanii, a jednocześnie rozmowy na temat tego, w jaki sposób instytucja wpisuje się w lokalne otoczenie, jak odbierana jest jej działalność oraz jakie środki są podejmowane, aby pozyskać nowych użytkowników.

Odwiedziny w Bibliotece Biecz były okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami architektonicznymi, a także podjęcia dyskusji na temat tego, jak wskrzesić działalność biblioteki po zmianach i promować nowe, przeobrażone po remoncie miejsce. W trakcie odwiedzin Elżbieta Knapik – Dyrektor Biblioteki opowiedziała o inicjatywach podjętych w celu podniesienia jakości usług bibliotecznych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego miasta.

Podczas obydwu wizyt był czas na wymianę poglądów i integrację środowisk bibliotekarskich, za co kierujemy wyrazy podziękowania dla goszczących instytucji.

Wizyty studyjne odbyły się w ramach projektu „Bibliotekarz (ot)WARTY!” realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Współorganizator projektu: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, Biblioteka Biecz, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.

Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Trendy Radio, TVP3 Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Telewizja Jasło.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.