Facebook ikonka prawy margines

Promocja Rocznika jasielskiego T. VI

czwartek, 21 czerwca 2007
Promocja Rocznika jasielskiego T. VI

Promocja „Rocznika  Jasielskiego” T.VI

 

W dniu 21 czerwca br. odbyła się promocja „Rocznika Jasielskiego” T.VI zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle oraz  Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jasielski Dom Kultury udostępnił salę oraz nagłośnienie.  W promocji uczestniczyli członkowie zespołu redakcyjnego, autorzy artykułów, zaproszeni goście oraz młodzież. Spotkanie prowadziła Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle.

O genezie Roczników Jasielskich opowiedziała zebranym Felicja Jałosińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz wiceprzewodnicząca zespołu redakcyjnego. Pierwszy tom Roczników Jasielskich został wydany w 1969 roku. Poszczególne tomy ukazywały się z różną częstotliwością tom 2 – 1971 r., tom 3 – 1990 r., tom 4 – 1999 r., tom 5 -   2003 r., tom 6 – 2007 r. Kończąc swoje wystąpienie Felicja Jałosińska podziękowała  za wsparcie finansowe, przy wydaniu Rocznika Jasielskiego, Urzędowi Miasta Jasła oraz sponsorom: firmie Carbon Black Polska Sp. z o.o. oraz Karpackiej Spółce Gazowniczej

Wiesław Hap, przewodniczący zespołu redakcyjnego Rocznika, podziękował autorom i  krótko omówił  poszczególne części wydawnictwa. Publikacja została podzielona na pięć części. W części I  znajdują się cztery artykuły. Pierwszy z nich autorstwa Wiesława Hapa „Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – prawda i mity” dotyczy wydarzeń  1846 roku.  Rok 2006 był 160 rocznicą wydarzeń rabacji, na bazie tych wydarzeń autor przedstawia Jakuba Szelę nie jako przywódcę krwawego ruchu chłopskiego, ale  jako normalnego, zwykłego, nieszczęśliwego człowieka.

Andrzej Laskowski, autor drugiego artykułu „Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego. Karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej”, przybliża nam historię rzemiosła, pokazując jak kształtowało się i rozwijało rzemiosło jasielskie na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Autor kolejnego artykułu Andrzej Stanisław Sepioł w „Rozwoju szkolnictwa na terenie Harklowej do końca XIX wieku” omawia początki szkolnictwa na naszym terenie, a następnie przedstawia dzieje szkoły w Harklowej oraz porusza historie życia niektórych pedagogów.

       Ostatni artykuł  autorstwa Henryka Cetnara „Jasło było pierwsze. Z historii jasielskiego baseballu” przedstawia historię powstania baseballu w Jaśle oraz sukcesy jasielskiej ligi baseballu.

W części II. Sylwetki  prezentowane są dwa artykuły. Mieczysław Wieliczko w artykule „ W stulecie urodzin: ks. dr Andrzej Czeluśniak”  przybliża nam postać ks. Czeluśniaka, ale nie tylko  jako duchownego, ale również jako Polaka i patrioty, który po wojnie  pracował w czterech krajach na trzech kontynentach.

Stanisław Fryc w artykule „Piloci jasielscy” przedstawia sylwetki czterech wybitnych pilotów, asów polskiego lotnictwa, absolwentów jasielskiego gimnazjum – por. Mariana Chełmeckiego, kpt. Józefa Gryglewicza, sierz. Eugeniusza Jana Nowakiewicza, ppor. Edwarda Pilcha.

Część III zawiera nostalgiczne wspomnienia Bogusława Masteja, reżysera i aktora, „Ze wspomnień o Teatrze Nauczycielskim w Jaśle”. Przypomina dzieje teatru nauczycielskiego, historie zasłużonych ludzi teatru oraz niezapomniane chwile sukcesów teatralnych.

Józef Bosak w artykule  „ Wojna i okupacja w Brzyszczkach” pisze o tragicznych latach okupacji, opisuje codzienne życie mieszkańców w ostatnich dniach pokoju i latach wojny, przywołuje wspomnienia swoje i innych mieszkańców miejscowości.

 Mieczysław Mikulski, członek założyciel, działający w Stowarzyszeniu od początku, od wielu lat   obiektywem swojego aparatu opisuje Jasło dawne i współczesne. W artykule „Wedrówki po dawnym i nowym Jaśle (IV)”   przybliża nam jasielskie świątynie te najstarsze, z jasielską Fara na czele oraz te najnowsze, z kościołem p.w. NSPJ i NSNMP przy ulicy św. Jana z Dukli.

Część czwarta zawiera kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia społecznego, kulturalnego i politycznego Jasła od 2002 do 2005 roku, które jest kontynuacją zamieszczanych w poprzednich rocznikach. Autorką Kalendarium jest Felicja Jałosińska.

Końcowa część wydawnictwa to „Bibliografia Jasła: II półrocze 2003 – I półrocze 2006 /publikacje samoistne wydawniczo/” opracowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

Inspektor Bożena Molska w imieniu Pani Burmistrz i władz miasta Jasła serdecznie podziękowała za całą dotychczasową działalność twórcom Rocznika Jasielskiego  i życzyła wytrwałości i pasji w dalszej działalności.

Spotkanie zakończył występ młodych muzyków - harcerzy 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukaszewicza w Jaśle: Jakuba Barańskiego, Dawida Dybasia, Marka Dybasia oraz  Łukasza Sokołowskiego.