Facebook ikonka prawy margines

Relacja ze spotkania z Romanem Misiewiczem i Rafałem Rżanym

czwartek, 17 czerwca 2010
Relacja ze spotkania z Romanem Misiewiczem i Rafałem Rżanym

Ostatnim wydarzeniem zamykającym Festiwal Poezji i Prozy, było spotkanie autorskie z poetami: Romanem Misiewiczem i Rafałem Rżanym, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle 17 czerwca 2010 r. Obaj poeci związani są z rzeszowskim czasopismem „Nowa Okolica Poetów”. Spotkanie prowadziła dr Barbara Sokołowska.

Punktem wyjścia rozmowy o poezji była kondycja współczesnego poety. R. Misiewicz uważa, że poeta współczesny jest zniewieściały, egocentryczny, skupiony na sobie. Według R. Rżanego: Kondycja intelektualna, ich oczytanie jest bezbronne wobec świata, natury  i kultury. Potencjał jest ale nie można go wyczytać w ich tekstach. Cieszę się kiedy sam przełamuję milczenie jako autor. Jednak pisząc o innych bardziej odsłaniam swoją intymność. Wg niego poeta musi mieć punkt zaczepienia, aby pisać - Jak rzeczywistość prowokuje to  musi pisać. Jest to kwestia skłonności refleksyjnych. W Tekstyliach Bis poezja R. Rżanego określana  jako „realizowanie projektu poezji wysokiego tonu”. G. Kociuba zaś widzi ją jako ostrą, porażającą świadomość skończoności. R. Rżany czytając wiersz Gumka  potwierdził ten pogląd:

„Czteroletnia córka pyta skąd bierze się człowiek.

Żona odpowiada najlepiej jak może.

A kiedy człowiek umiera? Teraz ja odpowiadam,

……………………………………………….

-A może

Bozia rysuje nas kredką

i potem

ożywia.

-A jeszcze potem?- teraz my pytamy rozbawieni,

Choć ze smutkiem.

-Potem bierze gumkę”.

Poezja R. Misiewicza wg J. Mikołajewskiego  jest pisana rozpędzonym językiem, przenośni i obserwacji tradycji i nowoczesności. Są to wiersze obrazy. Sam poeta traktuje ją jako  hobby,  które nie zapewnia bytu. Zapytani o autorytety intelektualne R. Misiewicz jednym tchem wymienił Herberta i Różewicza. R. Rżany powiedział: Współczesne czasy to czasy antyautorytetów. Autorytet można poniżyć,  pokazując od kuchni. Teraz liczy się gwiazdorstwo. Mediom nie są one potrzebne. Autor „Ruchomego pola” ceni J.A. Kłoczowskiego i św. Tomasza z Akwinu.

Dla obu poetów wiersz jest dzieleniem się emocjami autora i czytelnika. Czynią to jednak różnymi środkami, nie tylko stylistycznymi, ale i formalnymi. R. Misiewicz wykorzystuje Internet, aby tam prezentować swoje wiersze. Oto jeden z nich:

 

jasny szlak: / na tarczywie wraca / nie odbieram

zimnotrwałych istot komórkowych / wiem że : /

latet anguis in hebra / duszę dławię przyciskiem

kleszczowym // bo nie chronią druciane skarpetki /

płonne armie / pękają jak spłonki / z traw podnoszę ich

doczesne resztki / jak owoce trującej poziomki // i nie

powiem zejdźże / z tego drzewa / chociaż język ostrzy się

na gardle / wolę stwierdzić : nikogo tu nie ma /

bo źrenice // co nagle / po bladle

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu V Festiwal Poezji i Prozy, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorami V Festiwalu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego i II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego. Sponsorem jest Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, TVJ Telewizja Kablowa Jasło.