Facebook ikonka prawy margines

Rusza kolejna, XI edycja Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego

piątek, 04 - środa, 16 września 2020
Rusza kolejna, XI edycja Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego

W roku szkolnym 2020/2021 rusza już kolejna, XI edycja Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego!

W ramach tegorocznych zajęć na miejskim uniwersytecie dziecięcym zaplanowano interaktywne wykłady skoncentrowane wokół m.in. dyscyplin: humanistyka, matematyka, przyroda, region, kultura i profilaktyka. Zajęcia odbywać się będą w soboty, w siedzibie biblioteki w budynku Jasielskiego Domu Kultury oraz ewentualnie w innych miejscach w zależności od rodzaju proponowanych warsztatów. Zajęcia odbywają się w małych grupach w formie stacjonarnej. W przypadku, gdyby nie mogły odbyć się zajęcia w formie stacjonarnej, zaproponowane zostaną one w formie on-line, o czym zostaną poinformowani rodzice drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy, zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez wypełnienie  dedykowanego formularza  dostępnego na stronie internetowej  miasta Jasła.  Zapisy dzieci w wieku 6-10 lat, mieszkających wyłącznie na terenie Jasła, ruszą 8 września o godz. 7.30  i trwać będą do 14 września do godz. 17.00  Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, które uczestniczyć w zajęciach będą po raz pierwszy. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Szczegółowe informacje, będą zamieszczone na stronach www.um.jaslo.pl/jud2020 oraz https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Juniwersytet.

Za merytorykę zajęć oraz ich organizację odpowiedzialna jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle – realizator Juniwersytetu.

Na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym uczyć się będzie 100 dzieci, w wieku od 6-10 lat, a każdy student Juniwersytetu otrzyma indeks, w którym zaznaczone będą jego obecności na zajęciach (jeden wykład = jedna pieczątka lub naklejka). Na zakończenie roku akademickiego każde dziecko otrzymuje dyplom ukończenia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Jaśle:

https://um.jaslo.pl/pl/jud2020/