Facebook
A A A

Spotkanie integracyjne „Każdy inny – wszyscy równi”

środa, 26 września 2007

„Każdy inny – wszyscy równi”

 

26 września 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wraz z Domem Pomocy Społecznej w Foluszu zorganizowała integracyjne spotkanie jasielskich uczniów i uczestników terapii zajęciowej prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Foluszu.

Wyjazd uczniów ze SP nr 4 w Jaśle do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się w ramach projektu I śmiech czasami może być nauką. Uśmiechnięta Akademia Wartości (Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W czasie spotkania jasielscy uczniowie, po powitaniu przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Bożenę Skołudę, przedstawili przygotowany przez siebie program artystyczny, na który składały się inscenizacje, piosenki oraz różnego rodzaju gry i zabawy. Uczestnicy integrowali się wspólnie tańcząc, grając w gry planszowe oraz malując pod fachowym okiem instruktora Sebastiana Orlikiewicza barwne pejzaże Magurskiego Parku Narodowego. Całe przedsięwzięcie zakończyły gry i zabawy z piłką na świeżym powietrzu oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Wrzesień to miesiąc poświęcony – w realizowanym przez MBP w Jaśle projekcie -  tolerancji. Doświadczenia związane z realizacją projektu utwierdziły opiekunów w przekonaniu, że największą rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec niepełnosprawnych mają wartości przekazywane młodym ludziom. Dzięki akcji, dzieci przekonały się, że być innym wcale nie oznacza być gorszym, że można bardzo dobrze bawić się również z osobami niepełnosprawnymi.

Marta Gąsiorowska

Oddział dla Dzieci MBP w Jaśle