Facebook
A A A

Warsztaty internetowe dla seniorów

,

Seniorzy on – line czyli warsztaty internetowe w bibliotece

 

         Rosnące zainteresowanie Internetem jako środkiem komunikacji, sprawiło, że do tego świata chcą przynależeć nie tylko ludzie młodzi, ale również starsi, dla których w większości jest to nowe medium technologiczne. W maju br. w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle po raz pierwszy zorganizowała warsztaty komputerowe dla seniorów Internet nie tylko dla młodych. Zainteresowanie warsztatami okazało się tak duże, że postanowiono organizować akcję cyklicznie. W dniach 5, 12 i 19 lipca odbywało się szkolenie osób, które chciały poznać technikę poruszania się po Internecie, założyć własną pocztę elektroniczną oraz opanować umiejętności obsługiwania swojego konta.

 

 - Warsztaty pokazały, że obsługa komputera nie jest aż tak skomplikowana, uczestnicy byli w stanie ją opanować a Internet okazał się atrakcyjny także dla seniora – mówi Tomasz Rutana informatyk MBP prowadzący warsztaty.

 

Internet we współczesnym świecie daje olbrzymie możliwości korzystania z różnych źródeł wiedzy i bardzo szybki dostęp do poszukiwanych  informacji, jest środkiem, bez którego trudno funkcjonować w świecie wiedzy. Również w działalności bibliotecznej komputery i Internet spełniają coraz ważniejszą rolę. Umożliwiają komputerową obsługę czytelników, zapewniają czytelnikom elektroniczny dostęp baz  bibliotecznych (katalog książek, bibliografii regionalnej, kartoteki zagadnieniowej, Centrum Informacji Lokalnej).

 

- Internet to nie tylko kopalnia informacji. W zależności od potrzeb może być szkołą czy sklepem, jak również miejscem gdzie zawiera się nowe znajomości. Dzięki nowoczesnym komunikatorom pozwala na kontakt z rodziną czy znajomymi rozsianymi po całym świecie, można dzięki niemu sprawdzić stan konta w bibliotece czy rachunku w banku, zrobić przelew, zapłacić rachunek za gaz czy telefon – dodaje Tomasz Rutana. 

        

         Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe zasady korzystania z komputera i różnych dostępnych programów. Każda z osób pracowała na „swoim” stanowisku komputerowym. Po udzieleniu instrukcji uczestnicy zakładali sobie konta e-mail, wysyłali i odbierali pocztę, poznawali możliwości jakie daje komunikowanie się przez Internet. Uczestnicy przeszukiwali interesujące ich strony internetowe, bazy biblioteczne, miejskie portale informacyjne, portale urzędów lokalnych oraz bazy związane z  turystyką, edukacją, kulturą.

- Problemem jest także ciągle zbyt mała dostępność kursów komputerowych, zwłaszcza tych bezpłatnych przeznaczonych specjalnie dla nich - uważa Tomasz Rutana dlatego biblioteka organizując takie warsztaty umożliwia pomoc seniorom w kontaktach z nowoczesnymi mediami jak również pomaga odnaleźć się w nowym dla nich świecie.

         W każdym ze spotkań uczestniczyło 8 osób. MBP zamierza organizować warsztaty Internetowe dla seniorów cyklicznie. Kolejne rozpoczną się już we wrześniu.

 

Beata Szybka

MBP w Jaśle