Facebook ikonka prawy margines

Wolność nie jest oczywistością - relacja ze spotkania DKK

czwartek, 26 sierpnia 2010
Wolność nie jest oczywistością - relacja ze spotkania DKK

30. rocznica powstania Solidarności została uczczona wystawą w MBP w Jaśle. W aurze tej poważnej tematyki odbyła się dyskusja o książce - „Wolność: istota bycia człowiekiem”. Aby pokazać różne  oblicza wolności poproszono pisarzy z całego świata o napisanie opowiadań, które mogłyby stanowić literacki komentarz do artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Powstał bardzo ciekawy  zbiór tekstów z różnych kręgów kulturowych, przedstawiający rozmaite, często ironiczne i przewrotne rozumienie artykułów Deklaracji.

W dyskusji udział wzięli pisarze, poeci oraz ludzie sztuki zgromadzeni w DKK MBP w Jaśle.

„Ta książka kojarzy mi się z układanką puzzli, które są sumą opowieści i tworzą całość” – powiedziała  T. Furmanek-Wnęk rozpoczynając dyskusję.

„Niezwykła, uważam, jest wiara w moc słowa pisanego, mimo, że przy ogromie problemu mogłaby uchodzić  za śmieszną a nawet niedorzeczną” - stwierdziła U. Wójcik.  „Literatura spełnia określone warunki, mniej jest istotna prawda literacka od  konwencji gatunku. Nie należy łączyć literatury z etyką. Trudno powiedzieć, czy  artyści mają na celu kształtowanie świadomości etycznej czytelnika” – stwierdziła dr A. Bal. Nieco inne było stanowisko R. Kolanko, która  zdecydowanie stwierdziła, że w wielu przypadkach literatura bywa dydaktyczna. O to dlaczego tak  wiele się robi, aby wolność zniweczyć i ograniczyć? - pytała I. Becla. Wolność dla Z. Błażej to „wielki zbiorowy obowiązek”. T. Furmanek-Wnęk sądzi, że „Człowiek potrafi znieść wszystko jeśli ma jakąś ideę”. Jej stwierdzenie uzupełniła B. Tora: „Tragizm zawarty w opisanych historiach ludzkich unaocznia czytelnikowi czym jest wolość  i jej wymiar w życiu każdego człowieka. (…) My obywatele wolnego i demokratycznego kraju w tym momencie doznajemy współczucia z tymi, którzy tej wolności nie posiadają, którzy w obronie własnych ideałów i przekonań muszą walczyć i niejednokrotnie oddawać życie. To co dla nas jest oczywistością, jak wolność sumienia i wyznania, prawo do pracy, prawo do strajku, urlopu wypoczynkowego (…), dla wielu ludzi na świecie jest marzeniem i celem, do którego zdążają i o który walczą”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymieniali własne synonimy wolności.

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt   przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.