Facebook ikonka prawy margines

Zbiory regionalne Biblioteki wzbogaciły się o kolejne dwa zestawienia bibliograficzne

środa, 23 grudnia 2020
Zbiory regionalne Biblioteki wzbogaciły się o kolejne dwa zestawienia bibliograficzne

W 2020 r. zbiory regionalne Biblioteki wzbogaciły się o kolejne dwa zestawienia bibliograficzne „Jasło i jaślanie w latach II wojny światowej: zestawienie bibliograficzne za lata 1969-2019”  i  „Jasielski Dom Kultury: zestawienie bibliograficzne za lata 1995 – 2020”.

Pierwsza bibliografia jest cennym źródłem wiadomości o Jaśle w ujęciu historycznym. Opisy bibliograficzne dotyczą m.in. bohaterskich uczestników walki z okupantem, ważnych wydarzeń, rocznic, codziennego życia, a także wspomnień jaślan. Bibliografia jest selektywna i nie wyczerpuje zbiorów Biblioteki na ten temat. Zawiera opisy bibliograficzne sporządzone z autopsji, wykonane w oparciu o posiadane zbiory oraz opisy pochodne, zaczerpnięte z elektronicznych baz danych innych bibliotek. Opracowane zestawienie jest bibliografią przedmiotową, retrospektywną, której zasięg chronologiczny wyznaczają lata 1939-1945, dokumentującą historię regionu czasu wojny i okupacji. Zasięg wydawniczo-formalny jest ograniczony i uwzględnia wydawnictwa samoistne (zwarte), rozdziały i fragmenty z prac zbiorowych oraz autorskich, artykuły z wydawnictw ciągłych (wśród których uwzględniono dzienniki z dodatkami lokalnymi). W zestawieniu zastosowano układ chronologiczny, a w jego obrębie alfabetyczny.

W tym roku Jasielski Dom Kultury obchodził jubileusz 70-lecia działalności placówki, która z pasją, profesjonalizmem stwarza mieszkańcom Jasła i regionu jasielskiego otwartą, przyjazną i wspierającą przestrzeń do uczestnictwa w kulturze. Oferując szeroki dostęp do wydarzeń kulturalnych, zapewnia ciągłość najważniejszych miejskich wydarzeń i uroczystości patriotycznych, państwowych czy religijnych. Z sukcesami kształci młodych artystów, służy wsparciem innym instytucjom, organizacjom i podmiotom w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, wnosi cenny wkład w rozwój i zmianę naszej społeczności.  Z tej okazji Biblioteka przygotowała zestawienie bibliograficzne wybranych wydawnictw zwartych i artykułów, które obrazują życie Instytucji na przestrzeni minionych dekad. Są to opisy bibliograficzne publikacji dostępnych w naszej Bibliotece i bibliotekach cyfrowych,  skatalogowane w bazie Bibliografii Regionalnej MBP w Jaśle.

Wydawnictwa dostępne są w formie drukowanej i elektronicznej w Czytelni Regionalnej.