Facebook ikonka prawy margines

Zwracaj książki wygodnie – wrzutnia w Bibliotece Głównej MBP w Jaśle

środa, 28 grudnia 2022
Zwracaj książki wygodnie – wrzutnia w Bibliotece Głównej MBP w Jaśle

Z radością informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle została zainstalowana wrzutnia książek, która umożliwi czytelnikom zwrot wypożyczonych zbiorów także w godzinach zamknięcia instytucji. Wrzutnia służy do całodobowego zwrotu zbiorów Biblioteki Głównej przy ul. Kołłątaja 1, a więc Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Urządzenie znajduje się przy wejściu do Biblioteki od strony ulicy Kościuszki. Mamy nadzieję, że dzięki tej funkcjonalności Biblioteka stanie się jeszcze bardziej dostępna. Zapraszamy do korzystania.

 

Zasady korzystania z wrzutni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

1.  Wrzutnia, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, służy do zwracania zbiorów wypożyczonych wyłącznie w Bibliotece Głównej, ul. Kołłątaja 1. Nie należy do niej zwracać zbiorów wypożyczonych w filiach bibliotecznych.

2. Zabrania się wkładania do wrzutni innych przedmiotów poza zwracanymi materiałami bibliotecznymi wypożyczonymi w Bibliotece Głównej. Osoby, które chcą przekazać książki w darze, proszone są o przynoszenie ich do dyżurującego bibliotekarza w Wypożyczalni dla Dorosłych lub Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

3. Zwracane materiały biblioteczne należy umieścić na półce wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.

4. Zwrot materiałów bibliotecznych dokonany za pośrednictwem wrzutni zostanie odnotowany w systemie bibliotecznym następnego dnia roboczego w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej .

5. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić stan swojego konta następnego dnia roboczego po skorzystaniu z wrzutni.

6. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.

7. Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji materiałów w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia zbiorów do wrzutni. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika z opłaty za nieterminowy zwrot.

8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

9. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

10. Zasady wchodzą w życie z dniem 28.12.2022 r.