Facebook ikonka prawy margines

Funkcjonowanie Biblioteki w okresie wakacyjnym

środa, 30 czerwca 2021
Funkcjonowanie Biblioteki w okresie wakacyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi aktualnych godzin i zasad funkcjonowania poszczególnych działów i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, które będą obowiązywać w lipcu i sierpniu br. Zasady korzystania z Biblioteki są zgodne z obowiązującymi nas wytycznymi, w szczególności ministerialnymi i Biblioteki Narodowej.

- Czas korzystania przez czytelnika z poszczególnych działów i filii Biblioteki ograniczony jest do 15 minut.

- Wypożyczenia zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach bibliotecznych odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk lub konieczności użycia rękawiczek jednorazowych, oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa maseczką.

- Czytelnia Główna udostępnia zbiory na zewnątrz. Można wypożyczyć jednorazowo do 4 woluminów i 5 czasopism (z wyjątkiem dzienników), na okres podany przez bibliotekarza. Zbiory regionalne i Dokumenty Życia Społecznego nie podlegają wypożyczaniu na zewnątrz, ale są udostępniane w Czytelni Głównej.

- Wejście do Biblioteki Głównej odbywa się od ul. Kościuszki.

- Wszystkich odwiedzających bibliotekę obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – zakrywanie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek ochronnych (Biblioteka nie zapewnia maseczek oraz rękawiczek dla czytelników).

- W Bibliotece Głównej oraz w filiach bibliotecznych może jednocześnie przebywać ograniczona liczba czytelników:
•    Wypożyczalnia dla Dorosłych – 6 osób,
•    Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 4 osoby,
•    Czytelnia Główna – 3 osoby,
•    hol biblioteki – 4 osoby,
•    Filia nr 1 – 2 osoby,
•    Filia nr 2 – 4 osoby,
•    Filia nr 3 – 2 osoby.

- Zwroty i wypożyczenia zbiorów odbywają się bezpośrednio we właściwych agendach – w Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Głównej, filiach bibliotecznych.

- Prosimy NIE DEZYNFEKOWAĆ książek w domu.

- Zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej od dnia 1 lipca 2021 zostaje zniesiona kwarantanna zwracanych zbiorów. 

- W Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach czytelnik może jednorazowo pożyczyć 8 książek i 5 zbiorów specjalnych na okres 30 dni.

- Preferowane są zamówienia dokonane poprzez konto czytelnika w systemie SOWA lub złożone telefonicznie.

- Od 5 lipca 2021 wznawiamy pobieranie kar regulaminowych za przetrzymanie zbiorów.

- Istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów przez osobę upoważnioną. W przypadku braku posiadania aktualnych upoważnień, czytelnik zgłasza telefonicznie chęć upoważnienia innej osoby do dysponowania jego kartą, podając imię i nazwisko oraz PESEL tej osoby.

- W Czytelni Głównej oraz w filiach bibliotecznych istnieje możliwość skorzystania z drukarki, skanera, ksero, oraz niezbędnego skorzystania ze stanowiska komputerowego do 15 minut. Nie udostępnia się komputera do celów rozrywkowych, nie ma możliwości skorzystania ze słuchawek.

- W miarę rozwoju sytuacji będziemy aktualizować zasady korzystania z Biblioteki. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl.

Procedura bezpieczeństwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19 - AKTUALIZACJA z dnia 18 czerwca 2021