Facebook ikonka prawy margines

Juniwersytet: Rośliny mięsożerne

sobota, 14 maja 2022
dziecko malujące kredkami kartę pracy z roślinami

14 maja 2022 r. studenci Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego uczestniczyli w zajęciach, które poprowadził Kamil Szczepka – biolog, fitosocjolog, geolog, specjalista od ochrony przyrody i edukator przyrodniczy.

Dzieci zobaczyły z czego zbudowane są rośliny i dowiedziały się jakich warunków potrzebują do optymalnego wzrostu. Obejrzały przywiezione na zajęcia gatunki roślin owadożernych, które w naturalnych warunkach rosną na torfowiskach i obszarach bagiennych. W Polsce występują rosiczki i tłustosze oraz drobne rośliny wodne – pływacz czy aldrowanda, natomiast w Ameryce Północnej możemy spotkać muchołówkę i kapturnicę, a w Azji dzbanecznik, którego dzbanki mogą osiągać pojemność nawet do 1,5 litra. Rośliny te zwabiają owady słodkim zapachem i często jaskrawymi kolorami, a ich ucieczkę uniemożliwiają lepkie substancje pokrywające roślinę, dzbanki z cieczą lub liście pułapkowe, zamykające się  po ich dotknięciu. Przedstawione podczas spotkania okazy stały się pretekstem do rozmowy o znaczeniu obszarów bagiennych i torfowisk, które są zaliczane do jednych z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, ponieważ chronią nas przed suszami i powodziami.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy realizowany jest ze środków budżetu Miasta Jasła w ramach programu "Jasło Miasto Wiedzy".