Facebook ikonka prawy margines

Nowa publikacja MBP w Jaśle

wtorek, 11 czerwca 2019
Nowa publikacja MBP w Jaśle

W tym roku mamy okazję  świętować 50-lecie Muzeum Regionalnego w Jaśle - Instytucji, która dba o zachowanie i upowszechnianie naszego lokalnego dziedzictwa. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała zestawienie bibliograficzne wybranych wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism poświęconych Muzeum, które obrazują życie Placówki na przestrzeni minionego półwiecza.

Zestawienie swoim zasięgiem obejmuje pozycje skatalogowane w bazie bibliografii regionalnej MBP w Jaśle, dostępne w naszej Bibliotece, jak również znajdujące się w innych bibliotekach w regionie (Krosno, Rzeszów, Sanok) oraz bibliotekach cyfrowych. 
Starodruki, portrety osobistości związanych z miastem, kolekcje  malarstwa i zegarów oraz bogate zbiory etnograficzne i archeologiczne to tylko niektóre z eksponatów jakie udało się zgromadzić Muzeum przez 50 lat istnienia.
Doceniając wkład Muzeum Regionalnego w Jaśle w utrwalanie i prezentację historii, kultury i dziedzictwa naszego regionu, z tym większą satysfakcją staraliśmy się udokumentować choćby niewielki wycinek szerokiej działalności tej zaprzyjaźnionej Placówki. Publikacja ta stanowi również dla nas bibliotekarzy zachętę i motywację do coraz szerszego upowszechniania wiedzy na temat naszego regionu.

Wydawnictwo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej w Czytelni Regionalnej